U maakt gebruik van een mobiel device.
Wilt u gebruik maken van onze mobiele website?

mobile website   desktop versie

Rijksoverheid

De website Rijksoverheid geeft informatie over de wet- en regelgeving van de Rijksoverheid.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop.