U maakt gebruik van een mobiel device.
Wilt u gebruik maken van onze mobiele website?

mobile website   desktop versie

ABU

Flexpoint is lid van de ABU. Uitzendbureaus die lid zijn van de ABU voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Bij een uitzendonderneming die is aangesloten bij de ABU kun je voor alle vormen van flexibel werk terecht. Als uitzendkracht kun je zelf aangeven hoe lang je wilt werken en wat voor soort werk je wilt doen. Zo kun je kennismaken met verschillende bedrijven en functies.

In de CAO voor Uitzendkrachten zijn alle arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op uitzendkrachten opgenomen zoals die zijn afgesproken tussen CAO-partijen. De samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten biedt een overzicht van de meest belangrijke rechten en plichten is vooral bestemd voor uitzendkrachten.

Vragen?
De ABU is een werkgeversorganisatie en behartigt de belangen van de uitzendondernemingen die bij de ABU zijn aangesloten. Als medewerker van Flexpoint kan je je met vragen wenden tot een van de medewerkers van Flexpoint.

Werknemersorganisaties
De vakbonden met wie de ABU zijn CAO voor Uitzendkrachten afsluit zijn: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie of LBV.