U maakt gebruik van een mobiel device.
Wilt u gebruik maken van onze mobiele website?

mobile website   desktop versie

Service concepten

Flexpoint biedt haar diensten in Nederland aan door middel van een tweetal service concepten:

Staffing

Via gespecialiseerde teams, met kennis van de lokale (arbeids)markt wordt de personele vraag van opdrachtgevers, zowel op tijdelijke als op permanente basis, ingevuld.


On Site Services

"In huis" bij opdrachtgevers regelen wij vraagstukken rondom personele bezetting. De vraag kenmerkt zich veelal door grote volumes en een beperkt aantal specifieke functies. Onze service beperkt zich niet tot de flexfactor. Ook werving & selectie voor permanente functies, planning, managed services en HR advies maken deel uit van dit serviceconcept.