U maakt gebruik van een mobiel device.
Wilt u gebruik maken van onze mobiele website?

mobile website   desktop versie

Het SNA Keurmerk

Het SNA-keurmerk is een keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk. Dit betekent dat ondernemingen worden getoetst aan officieel, samen met de sector, sociale partners en de overheid ontwikkelde normen: de NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen). Op basis van de norm wordt onder meer gecontroleerd op: 

• De identificatie van de onderneming (o.a. registratieplicht); 
• De aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting; 
• Het werken met mensen die gerechtigd zijn in Nederland te werken; 
• Betaling van minimaal het wettelijk minimumloon; 
• Mogelijke risico's bij het in- en doorlenen van arbeidskrachten. 

Flexpoint voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400- 1 en is opgenomen in het Register Normering Arbeid. Het register kunt u op de website van de Stichting Normering Arbeid raadplegen en hier kunt u onze verklaring downloaden. Deze verklaring is alleen geldig in combinatie met vermelding in het register. Aanpassingen in het register vinden dagelijks plaats.