U maakt gebruik van een mobiel device.
Wilt u gebruik maken van onze mobiele website?

mobile website   desktop versie

Verhoging minimumlonen per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 zullen de minimumlonen verhoogd worden.

Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.565,40 per maand, € 361,25 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 72,25 per werkdag. Tegelijkertijd zal ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd worden.

De verhoging van het minimumloon heeft directe gevolgen voor het beginsalaris van FG 1, FG 2 en FG 3 van de Allocatiegroep van de ABU-loontabel (kolom I), die er per 1 juli 2017 als volgt uit komt te zien:

 

Functiegroep

(I)

Beginsalaris Allocatiegroep

1

€ 9,04

2

€ 9,04

3

€ 9,04


Minimumjeugdlonen

Vanaf 1 juli 2017 geldt het volwassen WML vanaf de leeftijd van 22 jaar. Daarnaast zijn de staffels voor de minimumjeugdlonen (15- t/m 21-jarigen) verhoogd. Mocht er als gevolg van de inlenersbeloning of het ABU-loongebouw sprake zijn van betaling onder WML, dan moet het loon worden verhoogd. Let hierbij op dat de WML-jeugdschalen (in tegenstelling tot de jeugdschalen in de cao) gelden vanaf de dag dat men verjaart. Zie de website van de Rijksoverheid.

Correctie uurloon

De wet kent nog geen minimumuurloon. SZW publiceert wel uurlonen, maar daar kunnen geen wettelijke rechten aan worden ontleend. Met andere woorden: wanneer een uitzendkracht een fulltime werkweek van 36, 38 of 40 uur heeft, dient u er zorg voor te dragen dat het salaris per dag, week of maand minimaal gelijk is aan het wettelijke minimum dag-, week- of maandsalaris. Op grond van artikel 26 (inlenersbeloning) en/of artikel 33 (ABU-beloning) bent u ook gehouden een correctie toe te passen, indien het feitelijk loon voor een voltijdswerkweek minder bedraagt dan het minimumloon.

BBL

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden per 1 juli 2017 alternatieve staffels voor leerlingen in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar. Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 t/m 17 en 21 jaar gelden de reguliere staffels.

Voor de volledigheid treft u hier de tabel met het wettelijk minimumloon voor een werknemer van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband, de tabel wettelijk bruto minimumjeugdlonen per 1 juli 2017, de tabel wettelijk bruto minimumjeugdlonen BBL per 1 juli 2017 en de huidige ABU-loontabel aan.

We verwijzen u ook graag naar de factsheet m.b.t verdere geplande aanpassingen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

De bekendmaking in de Staatscourant vindt u hier.


Bron: abu.nl

Geplaatst op: 08-06-2017

> meer nieuws