U maakt gebruik van een mobiel device.
Wilt u gebruik maken van onze mobiele website?

mobile website   desktop versie

Aangescherpte wetgeving Wet Bescherming Peroonsgegevens

Als uitzendorganisatie zijn wij verantwoordelijk voor een correcte verwerking van persoonsgegevens van uitzendkrachten.

De privacyregels worden steeds strenger en zijn momenteel sterk in beweging (Wet bescherming persoonsgegevens en Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG)). Datalekken moeten bijvoorbeeld sinds 1 januari 2016 direct gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kan de toezichthouder tegenwoordig hoge boetes opleggen als de privacyregels niet goed zijn nageleefd.

Ook Flexpoint wordt geconfronteerd met deze verscherpte wetgeving en is druk doende haar processen en werkwijzen aan te passen aan deze normen. Een van de gevolgen hiervan is dat wij bepaalde persoonsgebonden gegevens niet meer mogen verstrekken aan derden.

De komende weken zullen alle documenten en rapportages die Flexpoint aan derden ter beschikking stelt worden geanalyseerd op de aanwezigheid van persoonsgebonden gegevens die in het kader van de nieuwe wetgeving niet meer mogen worden verstrekt. Indien de wetgever dit voorschrijft zullen deze gegevens uit de documenten en rapportages worden verwijderd.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Flexpoint.

Geplaatst op: 07-10-2016

> meer nieuws