CAO voor uitzendkrachten

In de CAO voor Uitzendkrachten zijn alle arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op uitzendkrachten opgenomen zoals die zijn afgesproken tussen CAO-partijen.

Er is ook een handidge samenvatting beschikbaar. Het biedt een overzicht van de meest belangrijke rechten en plichten.